Κριτικος γραμματισμος

 
 
 

Ο Κριτικός Γραμματισμός αποτελεί την πιο σύγχρονη γλωσσοεκπαιδευτική πρόταση διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατα έχει υιοθετηθεί από τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.


Το Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει διαδικτυακό


«Διά βίου» Πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο:

Κριτικός Γραμματισμός με έμφαση στη Σύγχρονη Διδακτική Πράξη


διάρκειας 96 ωρών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε:
• Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγούς και δασκάλους) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όσους εμπλέκονται με τη διδασκαλία της γλώσσας)
• Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
• Σχολικούς Συμβούλους
• Άλλους ενδιαφερόμενουςΟδηγίες για την είσοδο στην ηλεκτρονική αίθουσα ΕΔΩ


 

Ιστοσελίδα του «Διά Βίου» Προγράμματος για τον

Κριτικό Γραμματισμό στη Γλωσσική Εκπαίδευση


 

Είσοδος στην ηλεκτρονική αίθουσα του σεμιναρίου από ΕΔΩ

Τα μαθήματα της περιόδου 2013 - 2014β αρχίζουν τη Δευτέρα 24/3/2014

Μέχρι τότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή