Κριτικος γραμματισμος

 
 
 

Η οικονομική συμμετοχή στο σεμινάριο Πρόγραμμα ανέρχεται σε 350€ και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: η μία (180€) πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη (170€) μετά το δεύτερο διαδικτυακό μάθημα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Μαρτίου 2014. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία κατάθεσης της οικονομικής συμμετοχής σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και για την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος.


ΕΔΩ θα βρείτε μια φόρμα αίτησης, με την οποία δηλώνετε την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και δίνετε κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για καλύτερη επικοινωνία μαζί σας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η αίτηση/δήλωση συμμετοχής τους είναι δεσμευτική, με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αυτή συνεπάγεται. Αν κάποιος/α δεν είναι βέβαιος/η για τη συμμετοχή του/της, είναι προτιμότερο να μην αποστείλει την αίτηση/δήλωση συμμετοχής, για την αποφυγή προβλημάτων που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.


Αν ο αριθμός όσων δηλώσουν συμμετοχή είναι μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών του Προγράμματος, θα υπάρξουν κριτήρια επιλογής με προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να παρακολουθούν τέτοιου είδους επιμορφωτικά προγράμματα, π.χ. νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές.