Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη

Πανελλήνιο Συνέδριο
Δράμα: 1-3 Νοεμβρίου 2013
 

Θ. Αγάπογλου

Ο κριτικός γραμματισμός ως χειραφετητική πρακτική γραμματισμού σε  τάξεις υποδοχής


Θ. Αγάπογλου & Μ. Καπετανίδου

Από την κριτική ανάγνωση στη δημιουργική γραφή


Κ. Αμαραντίδου,  Ό. Μούσιου-Μυλωνά & Κ. Ντίνας

Οι διαφημίσεις στη ζωή μας: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού


Α. Αναστασιάδου & Κ. Ηλιοπούλου 

Ανάπτυξη στρατηγικών κριτικής ανάγνωσης και γραφής: μια εναλλακτική διδακτική πρόταση


Χ. Αρχοντή

Γραμματισμός στα ΜΜΕ και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή


Χ.-Π. Βαϊοπούλου & Ι. Χατζηκυριάκου

Η διασύνδεση του πληροφορικού γραμματισμού με την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης


Ε. Γαμβρού

Η συν-ανάγνωση και η συν-γραφή στις διαδικτυακές κοινότητες για τη λογοτεχνία ως μορφές κριτικής στάσης προς το λογοτεχνικό κείμενο


Ε. Γκένιου

Ο κριτικός γραμματισμός στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού για τη Λογοτεχνία


Γκολώνη & Α. Στάμου

Η διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας  στα σχολικά βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Στ’ τάξης του Δημοτικού: κατασκευάζοντας παιδαγωγικές σχέσεις


Μ. Δουζίνα

Μία πρόταση διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών με τη χρήση ΤΠΕ και την εφαρμογή των αρχών του κριτικού γραμματισμού


Α. Δούκα, Α. Φτερνιάτη & Α. Αρχάκης

Κριτική αποτίμηση του ειδησεογραφικού λόγου ως αντικείμενου διδασκαλίας στο Λύκειο


Α. Καππάτου

Κριτικός γραμματισμός και υβριδικό κείμενο


Α. Καπραβέλου

Η γλώσσα της εργατικής τάξης ως μέρος των κοινωνικών-εκπαιδευτικών ανισοτήτων


Ε. Καραμανέ

Η πρόκληση της διδασκαλίας του κριτικού γραμματισμού: διδακτική εφαρμογή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και Γλώσσα Α’ Λυκείου


Μ. Κοκκινίδου

Προσέγγιση του προφορικού και του γραπτού λόγου μέσα από κείμενα ειδησεογραφίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης σε ενήλικες στο πλαίσιο των αρχών του κριτικού γραμματισμού: διδακτικές προτάσεις


Ε. Κονσούλη

Καλλιέργεια λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου: μια συγκριτική προσέγγιση


Μ. Κουκλατζίδου & Μ. Γκουντούμα

Web 2.0 εργαλεία και κριτικός γραμματισμός


Ε. Kούλαλη

H διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού: μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης των τεσσάρων αξόνων προσέγγισης/ανάλυσης κειμένου


Ζ. Κουσκουρίδα & Ε. Βασιλάκη

Προτάσεις για την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού στο μάθημα της Γλώσσας στην ΣΤ΄ Δημοτικού


Δ. Κουτσογιάννης

Κριτικοί γραμματισμοί: διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα


Τρ. Κωτόπουλος, Μ. Ζωγράφου & Ά. Βακάλη

Δημιουργικός λόγος στην προσχολική ηλικία


Κ. Μαυρή

Κριτικός γραμματισμός στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου


Αθ. Μιχάλης

Κριτική ανάλυση λόγου: δυνατότητες και προβλήματα εφαρμογής στη γλωσσοεκπαιδευτική διαδικασία


Ν. Μουράτογλου & Π. Τσιρώνη

Η κατάκτηση του ακαδημαϊκού γραμματισμού στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: το παράδειγμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.


Α. Νικολαΐδης

Η αξιοποίηση της προφορικότητας των γραπτών μαθητικών κειμένων στο πλαίσιο κατάκτησης του κριτικού γραμματισμού: μια διδακτική παρέμβαση


Αι. Νικολοπούλου

Η διδακαλία των αρχαίων ελληνικών υπό το πρίσμα του κριτικού γραμματισμού


Κ. Ντίνας, Κ. Βαϊρινού, Ό. Μούσιου-Μυλωνά & Ά. Πολατίδου

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών για τον «Κριτικό Γραμματισμό»


Α. Ξανθόπουλος & Κ. Ντίνας

«Δείγματα γραφής»: Από τον «γραπτό λόγο» του «ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το Δημοτικό σχολείο» στον «γραπτό λόγο» του «Προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας στο Δημοτικό σχολείο»


Μ. Οικονομάκου & Ε. Γρίβα

Κριτικός γραμματισμός και Προγράμματα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: μια συγκριτική μελέτη


Σ. Παπαδοπούλου & Ν. Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

Η αποκάλυψη της «στάσης υψηλής εικονικής ευμένειας»  ως εργαλείο για την εμβάθυνση του κριτικού γραμματισμού στη σχολική καθημερινότητα


Σ. Παπαδοπούλου, Ν. Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Α. Χατζημανώλη

Ευρηματικές ιστορίες με παραμυθιακή γλώσσα στην υπηρεσία του γραμματισμού των ΜΜΕ – Μελέτη περίπτωσης


Ν. Παπαματθαίου

Από τον Γραμματισμό του Paulo Freire στον Κριτικό Γραμματισμό και το μοντέλο των κριτικής ανάλυσης των τεσσάρων πηγών των Freebody & Luke


Ρουμπής

Από τον Σαμαράκη στα… πινέλα. Ένα  «μάθημα» νεοελληνικής λογοτεχνίας σε  διαπολιτισμικό περιβάλλον


Ε. Σωτηρίου, Κ. Ντίνας, Α. Στάμου & Ε. Γρίβα

Πρόταση διδασκαλίας των λαϊκών παραμυθιών ως κειμενικού είδους: Προσέγγιση με βάση την κριτική ανάλυση λόγου


Σ. Σαμαρά

Πτυχές κριτικού γραμματισμού σε εκπαιδευτικά σενάρια


Ά. Xατζηνικολάου

Σχεδιασμός και υλοποίηση πρακτικών γραμματισμού ως κοινωνική και πολιτική δόμηση της διδασκαλίας με παιδιά Ρομά του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης


Ά. Χατζηνικολάου & Γ. Χατζηπαύλου

Γραμματισμοί γυναικών Ρομά μητέρων «αναλφάβητων» στο σχολείο του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης


Ε. Χλαπουτάκη & Κ. Ντίνας

Παιδαγωγικές πρακτικές κριτικού γραμματισμού σε εφήβους μαθητές


Ε. Ψαριανός

Η Κριτική Παιδαγωγική του John Dewey Ε.Στρογγυλές Τράπεζες

Σελίδα ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι εισηγήσεις είναι ταξινομημένες κατά το επώνυμο του πρώτου εισηγητή